کلیدواژه: باغدار

استخدام میوه فروش و باغدار

صنعت میوه کوروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.