کلیدواژه: واردات مجلس

مقصر واردات ذرت‌های آلوده کیست؟

 ۱۱ مرداد امسال انباشت ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده در گمرک کشور خبرساز شد و نگاه ها را به خود جذب کرد.