کلیدواژه: عقیده

یادداشت اتاق خبر24:

نجفی و الزام اصلاح ساختاری و عقیدتی اصلاح طلبان

به هر دلیل و بهانه ای محمد علی نجفی با سوابق سیاسی خود، از قصاص رهایی یافت و با گذشت اولیاء دم جان به در برد.