کلیدواژه: رکس آبادان

سینما رکس؛ کوره آدم سوزی شاه مخلوع

مرداد۵۷ بود و مردم هنوز نمی‌دانستند قرار است شش ماه بعد همه‌چیز زیرورو شود. پیش از انقلاب، آبادان را شهر سینماها می‌گفتند؛ قلب نفتی ایران، که سال‌ها، بعد از تهران، بیشترین سینماها را در خود جای داده بود.