کلیدواژه: حکم سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد

حکم پرونده حادثه سقوط اتوبوس در دانشگاه آزاد صادر شد

قاضی حسینی از صدور حکم پرونده حادثه سقوط اتوبوس در دانشگاه آزاد خبر داد.