کلیدواژه: معاینات پزشکی

کدام «خالکوبی‌» مانع دریافت گواهینامه می‌شود؟

صرف داشتن خالکوبی مانع دریافت گواهینامه رانندگی نیست اما اگر فرد دارای برخی خالکوبی‌ها باشد، باید از نظر احتمال ابتلاء به برخی اختلالات روانی مورد بررسی قرار گیرد.