کلیدواژه: برادرزاده شهید سیدحسین علم‌الهدی

برادرزاده شهید سیدحسین علم‌الهدی رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضائیه

رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضائیه، برادرزاده شهید سیدحسین علم‌الهدی و از جوان‌ترین مدیران حقوقی کشور محسوب می‌شود.