کلیدواژه: آدنا کباب ترکیه ای

طرز پخت آدنا کباب ترکیه ای

آدانا کباب یا قیما کباب یکی از کباب های مشهور کشور ترکیه است که به نام یکی از شهرهای بزرگ ترکیه نامگذاری شده است.