کلیدواژه: دی

تورم دی ماه معیار تعیین حقوق کارگران در سال ۹۹

عضو کمیته دستمزد در شورای عالی کار گفت: در جلسه کمیته دستمزد مقرر شد تورم دی ماه معیار تعیین سبد معیشت خانوار و حقوق کارگران در سال آینده باشد.

رونق بازار خودروهای وارداتی در دی ماه

یک کارشناس صنعت خودرو با ترسیم تصویر آینده بازار خودروهای وارداتی پیش بینی کرد که از دی‌ماه فروش خودروهای وارداتی رونق می‌گیرد.