کلیدواژه: توقف اجرای قسامه

توقف اجرای قسامه در پرونده مرگ یک زن

مردی میانسال که متهم است همسرش را از بالکن خانه به پایین پرت کرده خودرا در دادگاه بی‌گناه خواند قاضی رأی به اجرای مراسم قسامه داد اما به دستور دادستان برگزار نشد.