کلیدواژه: آسیای غربی

جدیدترین رتبه‌بندی علمی منتشر شد

 براساس جدیدترین رتبه‌بندی سایمگو، ایران در سال 2018 به مقام نخست تولیدات علمی در رشته مهندسی هوا فضا در سطح کشورهای آسیای غربی رسیده است.