کلیدواژه: فیلم ماجرای نیمروز

پیش تولید فیلم جدید مهدویان آغاز شد

محمدحسین مهدویان بعد از ساخت فیلم "ماجرای نیمروز" توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به‌دست آورد.