کلیدواژه: دیدار روحانی

از حمله به نفت‌کش در دریای عمان تا مرگ مرسی

حمله به دو نفتکش در دریای عمان باردیگر آتش مناقشه میان ایران و آمریکا را تندتر کرد.