کلیدواژه: خانه نشینی

خانه‌نشینی فارغ التحصیلان به چه قیمتی؟

نمی‌توانیم تنها به این دلیل که بعضی رشته‌ها بازار کار ندارند، فارغ التحصیلان را خانه‌نشین کنیم.