کلیدواژه: آبیدر سنندج

مجموعه تفریحی آبیدر سنندج

مجموعه تفریحی آبیدر در شهر سنندج، استان کردستان است که در ناحیه غربی این شهر و در انتهای خیابان آبیدر قرار گرفته است.