کلیدواژه: آمار نزاع و درگیری

مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی

جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگيري و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتكب مبادرت به ايراد صدمه نکرده باشد.