کلیدواژه: اودینزه

دی‌پُل: خوشحالم در اودینزه باقی ماندم

رودریگو دی‌پُل از اینکه در اودینزه باقی مانده بسیار خوشحال است.

لیورپول به دنبال جذب مدافع بشیکتاش

باشگاه لیورپول به دنبال جذب مدافع بشیکتاش است.