کلیدواژه: ایگور دولینسک

یک هفته خیلی موفق را در ارومیه دیدیم

 ایگور دولینسک ناظر فدراسیون جهانی والیبال گفت: یک هفته خیلی موفق را در ارومیه دیدیم، همه تیم‌ها برای پیروزی می‌جنگیدند و بازی‌های خیلی خوبی را مشاهده کردیم.