کلیدواژه: قیمت دلا

دلار ۳۰۰ تومان بالا رفت

قیمت دلار  ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.