کلیدواژه: بحران کشور

140 گله ملخ‌‌ها نابود شدند

تاکنون در 400 هزار هکتار مبارزه با ملخ‌ها انجام شده و 140 گله آن‌ها نابود شده است.