کلیدواژه: پلیس 110

آیا پلیس 110 مزاحم تلفنی دارد؟

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: متاسفانه 10 درصد تماس‌ها با پلیس 110، مزاحمت تلفنی است.

نجات جان ۳ دختر جوان از خودکشی

سه دختر جوان که در پرونده‌های جداگانه قصد خودکشی داشتند، از مرگ نجات یافتند.