کلیدواژه: نظام سیاسی

احزاب در قاموس جمهوری اسلامی

بررسی نقش دهی به احزاب در قاموس جمهوری اسلامی می تواند پاسخ به یک سئوال اساسی مبنی بر مخالفت یا موافقت نظام با فعالیت حزبی در کشور باشد.

رهبر انقلاب: مشکلات نظام پارلمانی بیش از نظام ریاستی است

رهبر انقلاب خطاب به دانشجویان، خاطرنشان کردند: نیازمند یک حرکت عمومیِ منضبط، پرسرعت و همراه با پیشرفتِ محسوس و با محوریت جوان متعهد و حزب اللهی، به سمت چشم انداز و اهداف بلند انقلاب اسلامی هستیم تا حضور تأثیرگذار جوانان در نظام مدیریتی کشور تحول به‌وجود آورد.

چرا به حریم رودخانه‌ها تجاوز می‌شود؟

ناهماهنگی بین دستگاه‌ها باعث بی‌اعتبار شدن مطالعات و در نهایت تجاوز به حریم رودخانه‌ها می‌شود.