کلیدواژه: شمال شرق

هواشناسی اعلام کرد

ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور/ موج باران و برف در شمال شرق

فعالیت سامانه بارشی، روز پنج شنبه در سواحل دریای خزر، دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی و شمال شرق خواهد بود.