کلیدواژه: سیستم غذایی

سیستم غذایی در ماه مبارک رمضان

در ماه مبارک رمضان زمان غذا خوردن اصلی سه مرحلة سحر، افطار و شام می باشد که لازم است کاملاً از هم مجزا باشند.