کلیدواژه: لایحه شفافیت

واعظی: لایحه شفافیت را تمام کردیم

رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره جلسه امروز هیئت دولت گفت: امروز لایحه شفافیت که بسیار مهم است را تمام کردیم.