کلیدواژه: اخلاگران اقتصادی

چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت پدیده؛

پخش کلیپی از سخنان متهم در جمع سهامداران در صحن دادگاه

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده به ریاست قاضی منصوری در حال برگزاری است.