کلیدواژه: فلزات اساسی

عبور صادرکنندگان فلزات اساسی از تحریم‌های آمریکا

نائب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: صادرکنندگان فلزات اساسی و مواد معدنی طی سال‌های مختلف با این تحریم‌ها به‌اشکال مختلف مقابله کرده‌اند