کلیدواژه: بشار

پست معنادار بشار رسن در اینستاگرام

هافبک سرخ پوشان پایتخت پست جدیدی را منتشر کرد.

حواشی مصدومیت هافبک عراقی تیم پرسپولیس

هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی با ماشین سازی از ترکیب تیمش دور شد.عنوان شده که دلیل آن هم مصدومیت است.