کلیدواژه: افزایش نرخ

افزایش ۲۳درصدی نرخ کرایه‌های تاکسی تهران

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران درباره نرخ کرایه‌های تاکسی گفت: افزایش ۲۳ درصدی نرخ کرایه تاکسی زیاد نیست.