کلیدواژه: حقوقدانان

روحانی: حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت قانون است

رئیس‌جمهور گفت: بهره‌گیری از نظر قضات، وکلا و اساتید حقوقی و همچنین حضور یکی از اساتید حقوقی دانشکده حقوق برای دفاع از ملت در مجامع بین‌المللی، مایه فخر و مباهات دولت است.

جلسه هم اندیشی ریاست قوه قضاییه با جمعی ازحقوق دانان کشور

جلسه حقوقدانان، اساتید و روسای دانشگاه‌های حقوق با آیت الله رئیسی رئیس دستگاه قضا برگزار شد.