کلیدواژه: تحریم صنایع فلزی

تحریم ها چه بلایی سر صنایع فلزی ایران می‌آورد؟

تحریم فولاد و صنایع فلزی ایران کاری دشوار و غیر قابل اجراست و لزوما همه کشورهای هدف صادرات فلزات ایران، حافظان منافع آمریکا نیستند.