کلیدواژه: وحید یامین پور

بیچاره "چپ" بیچاره "مارکس" بیچاره "چگوارا"

وحید یامین پور در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره اعتراض برخی از دانشجویان دانشگاه تهران به حجاب نوشت: ...

درسی که یامین‌پور از اساتیدش گرفت

وحید یامین‌پور در اینستاگرام خود با انتشار توصیه حضرت رضا (ع) برای ورود به ماه رمضان نوشت: