کلیدواژه: سازمان اطلاعات سپاه

یادداشت اتاق خبر24:

اهمیت ماجرای زم در زنده دستگیر کردن آن است

زم از دهان کوسه بیرون کشیده شد، کوسه هایی که از او حمایت می کردند و آن را دوره کرده بودند.

«روح الله زم» توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد

«روح الله زم» سر شبکه سایت ضد انقلاب آمدنیوز در عملیات اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد.
سرلشکر سلامی در دیدار وزیر اطلاعات:

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه چشم‌های بینای انقلاب و نظام اسلامی

سرلشکر حسین سلامی در دیدار وزیر اطلاعات، فلسفه وجودی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به فلسفه وجودی دو چشم انسان تشبیه کرد و گفت: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه چشم‌های بینای انقلاب و نظام اسلامی بوده و مکمل همدیگر هستند.