کلیدواژه: منافع جسمانی

چند نکته ی جالب در مورد روزه داری در گرما

هدف ما از روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان علاوه بر اجر معنوی آن، بهره بردن از منافع جسمانی و روانی این ماه مبارک است.