کلیدواژه: حمله ملخ

آخرین جزئیات ورود ملخ‌های صحرایی به کشور

درگاهی گفت: تاکنون در ۶ استان کشور در سطحی معادل ۳۸ هزار هکتار مبارزه با ملخ‌های صحرایی صورت گرفته است.