کلیدواژه: اتحاد سپاه و ارتش

ارتش و سپاه دوشادوش هم، مقابل آمریکا

فرمانده کل قوا اتحاد روزافزون نیروهای مسلح را لازم و موجب عصبانیت دشمن دانستند و گفتند: دست برادری دادن ارتش و سپاه، حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی‌ها بود.