کلیدواژه: ارتش تروریست آمریکا

دلیل تاخیر ارائه طرح تروریست خواندن نیروهای آمریکایی

رئیس مجلس درباره تأخیر در ارائه طرح دو فوریتی تروریست خواندن نیروهای آمریکایی توضیحاتی ارائه کرد.