کلیدواژه: سیل ایران

آخرین اقدامات در مناطق سیل‌زده کشور

در حال حاضر سیل در اکثر استان‌های آسیب‌دیده فروکش کرده است.
اتاق خبر 24 گزارش می‌دهد

درس‌های سیل ایران؛ آزمودن دوست در سختی‌ها

می گویند دوست و دشمن در زمان سختی و دشواری شناخته و آزموده می شود، حضرت علی (ع) در این باره فرموده اند؛ «در سختي هاست كه دوست، آزموده مى شود.»
اتاق خبر 24 گزارش می‌دهد

مردم سیل‌زده فروشگاه‌ها را غارت کردند!

مردم پس از سیل بزرگی که در برخی شهرها جاری شد، به فروشگاه ها و مراکز خرید حمله ور شدند!