کلیدواژه: اتوبوس های روباز

«اتوبوس گردشگری روباز» میزبان مسافران پایتخت

در نوروز امسال این اتوبوس‌ها راه‌اندازی و مورد استقبال مسافران قرار گرفت که البته این مسئله با همکاری ستاد گردشگری مدنظر قرار داشت.