کلیدواژه: عرضه طلا

برگزیده بزرگترین اشتباه دولت در بازار ارز

عرضه طلا و تک نرخی کردن قیمت ۴۲۰۰ برای نرخ ارز بزرگترین اشتباه‌های دولت بود که هزینه سنگینی برای نظام اجرایی کشور تحمیل کرد.