کلیدواژه: لوران بلان

سرمربی تیم ملی فوتبال از فرانسه می آید

سر مربی سابق تیم فوتبال پاریسن ژرمن برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران با مسئولان فدراسیون مذاکراتی انجام داده است.