کلیدواژه: آمبولی

با این بیماری مرگبار بیشتر آشنا شوید

آمبولی بیماری مرگباری است که اگر پس از گذشت چند ساعت جان فرد را نگیرد، درمان آن ممکن خواهد بود.