کلیدواژه: آریا عظیمى نژاد

درگیری با داوری در پشت صحنه عصر جدید!

ترکاشوند یکی از مربیان برنامه «عصر جدید» در حمایت از شرکت کننده بخش خوانندگى، اعتراض تندی به آریا عظیمى نژاد کرد که اولین راى قرمز را داد. ...