کلیدواژه: سردار حسین دهقان

فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه موج می‌زند

مشاور فرمانده معظم کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با بیان اینکه ملت ما راهبرد استقامت و «نه» گفتن به مطالبات نظام سلطه را انتخاب کرده است،گفت: شرایط، جنگی است؛ ملت و دولت و نمایندگان ما همگی باید حس کنند که در یک شرایط نابرابر و ناجوانمردانه قرا داریم و با این نگاه به شرایط نگاه کنیم که قرار است بایستیم و دشمن را مایوس کنیم.