کلیدواژه: محمد علی صمدی

وقتی هزینه استخراج نفت بیش از فروش آن بود + فیلم

صفحه اینستاگرامی مردستان روح الله با انتشار فیلمی از محمد علی صمدینوشت: