کلیدواژه: قاضی مسعودی مقام

نخستین جلسه دادگاه "داریوش امان کی یکانی" برگزار شد

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم داریوش امان کی و متهمان دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

آغاز سی‌و دومین جلسه پرونده بانک سرمایه

سی و دومین جلسه دادگاه رسیدگی پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
قاضی در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی خبر داد

ضبط وثیقه 30 میلیاردی یک متهم در دادگاه امروز

پنجمین دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین جدید پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.  

آغاز سی‌ویکمین جلسه پرونده بانک سرمایه

سی و یکمین جلسه پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

آغاز سی‌ و یکمین جلسه پرونده بانک سرمایه

سی‌و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

فروش 80 هزار تن مواد اولیه پتروشیمی و شناسایی دلالان

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی آغاز شد.
شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه

پرده برداری از تبانی‌های گسترده غندالی و امامی در بانک سرمایه

شانزدهمین جلسه دادگاه  بانک سرمایه به ریاست مسعودی مقام به صورت علنی آغاز شد.

نهمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه آغاز شد

قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام تشکیل و رسمی بودن جلسه دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد.

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان

دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه به صورت علنی آغاز شد.

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و تعدادی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.