کلیدواژه: ارز 4200 تومانی

کالاهای وارد شده با ارز دولتی را منتشر کنید

پاس‌کاری ارزی

با وجود ایجاد حاشیه‌هایی در ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا، همچنان نهادهای مسئول، فهرست کالاهای وارد شده با این ارز را منتشر نمی‌کنند.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

مصوبات جدید کارگروه ساماندهی کاغذ منتشر شد

همزمان با برگزاری سیزدهمین نشست کارگروه ساماندهی کاغذ با دستور جلسه «بررسی وضعیت کاغذ» با حضور اعضا، 13بند در حوزه کاغذ به تصویب رسید.

معمای رانت ارزی 2 خودروساز

خودروسازان طبق نامه آن ها به وزارت صمت در سال گذشته تامین شده که هنوز بازار خودرو درگیر نابه سامانی های بسیار ناشی از کمبود عرضه خودروسازان است.

اثر اصلاح قیمت بنزین بر قیمت کالاهای اساسی

 علت اصلی این مخالفت‌ها را بتوان هراس از موج تورمی و افزایش فشار ناشی از گرانی به عموم جامعه دانست.

حذف کامل ارز ۴۲۰۰تومانی منتفی شد

 وجود تغییرات جدید در سیاستهای اقتصادی دولت برنامه حذف کامل ارز ۴۲۰۰تومانی در کوتاه‌مدت منتفی شد.

ماجرای ۲۰ هزار برنج وارداتی با ارز 4200 تومانی

 افشاگری نماینده مجلس از ماجرای ۲۰ هزار برنج وارداتی با ارز 4200 تومانی، که در انبارهای دولتی فاسد و دور ریخته شدند.
اتاق خبر 24 گزارش می‌دهد

جعبه سیاه ارز 4200 تومانی !

موضوع اختصاص ارز 4200 تومانی برای برخی اشخاص و افراد برای واردات کالا، هنوز رمز و رازهایی دارد، به مانند جعبه سیاه یک هواپیمای سقوط کرده می ماند که هنوز باز نشده تا اطلاعات آن بیرون بیاید.

اعتراف بانک مرکزی به ناکارآمدی ارز 4200 تومانی

رئیس کل بانک مرکزی: سیاست ارز 4200 تومانی شکست خورد.
یادداشت اتاق خبر 24

ادامه وضعیت اقتصادی موجود برای انقلاب قابل تحمل نیست

آنگونه که دولت گفته ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده شده اما آیا به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد؟