کلیدواژه: دلار 4200

ماجرای دلارهایی که با صادرات غیرمجاز از کشور خارج می‌شوند

ادامه روش پرداخت دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی، تنها سبب می‌شود عده‌ای از این راه، منابعی کسب کنند.

مخالفت مجلس با دلار 4200 تومانی

 ‌مجلس ‌با ‌ارز ۴۲۰۰ ‌تومانی ‌برای واردات کالاهای اساسی مخالفت کرد