کلیدواژه: دلار 4200

یادداشت اتاق خبر 24:

قابل قبول نیست!

هر از گاهی برخی مسئولین سخنانی را با چاشنی افشاگری مطرح میکنند که نافی مسئولیت آنها نیست.

ماجرای دلارهایی که با صادرات غیرمجاز از کشور خارج می‌شوند

ادامه روش پرداخت دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی، تنها سبب می‌شود عده‌ای از این راه، منابعی کسب کنند.

مخالفت مجلس با دلار 4200 تومانی

 ‌مجلس ‌با ‌ارز ۴۲۰۰ ‌تومانی ‌برای واردات کالاهای اساسی مخالفت کرد