کلیدواژه: حقوق کارکنان دولت

ماجرای افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان

افزایش۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان، این روزها صدای کارکنان را در آورده و حاشیه ساز شده است.
در نشست علنی نوبت شامگاهی قوه مقننه؛

افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان دولت در سال آینده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰درصد افزایش پیدا کند.