کلیدواژه: برونشیت

برونشیت چه طور ایجاد و درمان می شود؟

بیماری برونشیت به دلیل قرار گرفتن در معرض دود سیگار، مواد شیمیایی یا باکتری ها ایجاد شود.

درمان‌های خانگی برونشیت

برونشیت التهاب و تورم لوله‌های ریه می‌باشد که معمولاً توسط یک ویروس، باکتری یا ذرات ایجاد می‌شود.